Ik geef mijn pand in verhuur aan KANTOOR DE SMET & POUPEYE.
Wat krijg ik hiervoor terug ??
Plaatsbezoek en gratis schatting van Uw te verhuren pand rekening houdende met de marktsituatie.
Plaatsen van een affiche “te huur” aan Uw pand.
Uw pand wordt met fotoreportage en gedetailleerde informatie op onze veelbezochte websites geplaatst: www.desmet-poupeye.be en www.vlanimmo.be. Dagelijkse update!
In de moderne en uiterst verzorgde etalages van onze twee kantoren op topliggingen wordt Uw pand steeds gepubliceerd met kleurenfoto.
Alle klanten in onze database op zoek naar een pand te huur zoals het Uwe, ontvangen onmiddellijk een gedetailleerde e-mail met kleurenfoto.
Tweewekelijkse opvallende publiciteit van Uw eigendom via de Streekkrant (Vlanimmo krant) dewelke postbedeeld is (ong. 130.000 exemplaren) en via ons eigen origineel verhuurmagazine (wekelijkse druk) gratis te verkrijgen op ons kantoor.
Wij regelen (indien U dit wenst) de aanvraag tot het bekomen van een energieprestatiecertificaat (EPC) zoals wettelijk verplicht.
Plaatsbezoeken met kandidaat-huurders gebeuren steeds door vakbekwame & dynamische medewerkers.
Er worden gedetailleerde inlichtingen gewonnen van de kandidaat-huurders (kopie identiteitskaart, loonfiches, gezinssamenstelling, gegevens vorige eigenaar, …) en de kandidaten worden voorgesteld aan U als eigenaar.
U beslist zelf of er al dan niet mag verhuurd worden aan de kandidaat-huurders!
Na goedkeuring maken wij het contract op en laten dit tekenen door de huurder. De huurcontracten zijn opgemaakt door onze beroepsvereniging en onze advocaat en zijn bijgevolg altijd actueel conform de nieuwe wetgeving.
Wij zorgen ervoor dat het huurcontract geregistreerd wordt zoals wettelijk verplicht. Zo wordt er vermeden dat U als eigenaar beboet wordt wegens niet-registratie en dat de huurder zonder opzeg het pand kan verlaten.
Ons kantoor regelt het innen en de blokkering van de huurwaarborg.
Een deskundige medewerker van ons kantoor zorgt voor het opmaken van een wettelijk verplichte gedetailleerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Deze plaatsbeschrijving wordt ook geregistreerd. Op de plaatsbeschrijving wordt er ook een kopie van de brandpolis gevraagd + betalingsbewijs. Wij staan ook in voor het overzetten van de nutsvoorzieningen.
Kosten
  • 1 maand huur + 21 % BTW

  • plaatsbeschrijving bij intrede 181,50 euro (150,00 + 21% BTW) en bij uittrede 60,50 euro (50,00 +21% BTW)


  • geen resultaat = geen kosten
    Kantoor De Smet & Poupeye zorgt ervoor dat U geen zorgen heeft bij de verhuring van Uw eigendom.
    Bent U overtuigd van ons kantoor teneinde Uw eigendom vlot en correct te verhuren of wenst U bijkomende inlichtingen?
    Bel ons vrijblijvend: 050/47.00.00