Ik geef mijn pand in beheer aan KANTOOR DE SMET & POUPEYE.
Wat krijg ik hiervoor terug ??
Plaatsbezoek en gratis schatting van Uw te verhuren pand rekening houdende met de marktsituatie.
Plaatsen van een affiche “te huur” aan Uw pand.
Uw pand wordt met fotoreportage en gedetailleerde informatie op onze veelbezochte websites geplaatst: www.desmet-poupeye.be en www.vlanimmo.be. Dagelijkse update!
In de moderne en uiterst verzorgde etalages van onze twee kantoren op topliggingen wordt Uw pand steeds gepubliceerd met kleurenfoto.
Alle klanten in onze database op zoek naar een pand te huur zoals het Uwe, ontvangen onmiddellijk een gedetailleerde e-mail met kleurenfoto.
Tweewekelijkse opvallende publiciteit van Uw eigendom via de Streekkrant (Vlanimmo krant) dewelke postbedeeld is (ong. 130.000 exemplaren) en via ons eigen origineel verhuurmagazine (wekelijkse druk) gratis te verkrijgen op ons kantoor.
Wij regelen de aanvraag tot het bekomen van een energieprestatiecertificaat (EPC) zoals wettelijk verplicht.
Plaatsbezoeken met kandidaat-huurders gebeuren steeds door vakbekwame & dynamische medewerkers.
Er worden gedetailleerde inlichtingen gewonnen van de kandidaat-huurders (kopie identiteitskaart, loonfiches, gezinssamenstelling, gegevens vorige eigenaar, …) en de kandidaten worden voorgesteld aan U als eigenaar.
U beslist zelf of er al dan niet mag verhuurd worden aan de kandidaat-huurders!
Na goedkeuring maken wij het contract op en laten dit tekenen door de huurder. De huurcontracten zijn opgemaakt door onze beroepsvereniging en onze advocaat en zijn bijgevolg altijd actueel conform de nieuwe wetgeving.
Wij zorgen ervoor dat het huurcontract geregistreerd wordt zoals wettelijk verplicht. Zo wordt er vermeden dat U als eigenaar beboet wordt wegens niet-registratie en dat de huurder zonder opzeg het pand kan verlaten.
Ons kantoor regelt het innen en de blokkering van de huurwaarborg.
Indien gewenst zorgen wij voor het opmaken van de wettelijk verplichte gedetailleerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Deze plaatsbeschrijving wordt ook geregistreerd. Op de plaatsbeschrijving wordt er ook een kopie van de brandpolis gevraagd + betalingsbewijs. Wij staan ook in voor het overzetten van de nutsvoorzieningen.
BOVENOP DEZE DIENSTVERLENING VERBINDEN WIJ ER ONS TOE OM IN TE STAAN VOOR VOLGENDE:
Maandelijkse opvolging van de inning van de huurgelden en doorstorten van de huur.
Jaarlijkse indexatie van de huurprijs.
Jaarlijks nazicht van Uw pand: controle op orde en netheid, opvragen van attesten betreffende onderhoud van toestellen, opvragen betalingsbewijs brandpolis, checken van inschrijving in bevolkingsregister, …
In geval van defecten of problemen aan het pand gaat een deskundige van ons kantoor ter plaatse om de situatie vast te stellen. Wij laten nooit herstellingen uitvoeren zonder Uw akkoord! Wij contacteren U steeds vooraf en stellen U vakmensen voor uit ons bestand. Indien gewenst kunt U de herstellingen altijd zelf uitvoeren of door Uw eigen vakmensen.
Bij mede-eigendom maken wij de verdeling van de afrekening van de syndicus t.o.v. de huurder.
Juridische ondersteuning in moeilijke dossiers.
Kosten
  • 6,05% (5% + 21% BTW) op de maandelijkse huurontvangsten. Bij iedere verhuring 1/2 maand huur (+ 21% BTW).

  • Tarief plaatsbeschrijving op aanvraag
  • Kantoor De Smet & Poupeye zorgt voor de volledige administratieve en financiële opvolging van Uw eigendom met als resultaat dat U een zorgeloze investering heeft die zijn waarde behoudt.
    Bent U overtuigd van ons kantoor teneinde Uw eigendom vlot en correct te verhuren of wenst U bijkomende inlichtingen?